Certificering

Onze deskundigheid is wat ons onderscheidt. Om preventieve adviezen op alle mogelijke fronten uit te brengen werken wij samen met een team van bouwkundige deskundigen en geotechnische en geohydrologische experts. Wij werken volgens certificering, zodoende blijven wij innoveren, doorontwikkelen en waarborgen wij kwaliteit en kennis.

ISO 9001 Kwaliteitsmanagement​

4RISK is een ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf en wij streven kwaliteitsmanagement na in onze organisatie. Goed ontworpen werkprocessen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze producten en diensten.

De eisen van ISO 9001 zijn gebaseerd op de acht principes van kwaliteitsmanagement:

 • Klantgericht
 • Leiderschap / Bedrijfsleiding
 • Betrokkenheid van personeel
 • Proces georiënteerde benadering
 • Systeem georiënteerde benadering
 • Continue verbetering
 • Feitelijke benadering van besluitvorming
 • Wederzijds relaties met leveranciers

Sinds 2015 zijn wij ook volledig gecertificeerd volgens de nieuwe norm.

SKG-IKOB-logo

Een nieuwe benadering van omgevingsrisico

4RISK is door SKG-IKOB gecertificeerd voor:

 • BRL5023 uitvoeren van trillingsmetingen
 • BRL5024 uitvoeren van bouwkundige vooropnamen


4RISK geeft daarmee haar opdrachtgevers optimale zekerheid over de uitvoering van gegarandeerde kwalitatief goede trillingsmetingen en bouwkundige vooropnamen.

Opdrachtgevers en overheden die trillingen van gebouwen laten meten, willen tenslotte zeker zijn van betrouwbare meetresultaten. Hierdoor is 4RISK haar opdrachtgevers nog beter van dienst.

NIVRE

De experts van 4RISK zijn ingeschreven bij het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts) en waarborgen hiermee op professioneel niveau de kwaliteit en deskundigheid van (bouwkundige)rapportages.

Om onderdeel te blijven van het NIVRE dienen onze medewerkers jaarlijkse cursussen en bijeenkomsten te volgen. Hiermee blijven zij up to date over de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

NIVRE logo
CUR 223 logo

CUR 223 Richtlijn meten en monitoren van bouwputten

Deze richtlijn is bedoeld om de inzet van meten en monitoring bij bouwputten te optimaliseren en daarmee risico’s beter te gaan beheersen.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Een hulpmiddel voor het maken van een risicoanalyse van een bouwput waarmee monitoringtechnieken worden gekoppeld aan project specifieke risico’s.
 • Aanbevelingen voor organisatorische en contractuele inbedding van monitoring in het bouwproces.
 • Een stappenplan voor het maken van een risico gestuurd monitoringsplan.

 

SBR-richtlijnen​

4Risk voert haar trillingsmetingen uit volgens de richtlijnen van SBR:

 • SBR-A schade aan gebouwen
 • SBR-B hinder voor personen (in gebouwen)
 • SBR-C storing aan apparatuur
SBR logo
GPI (Generieke Poort Instructie)

GPI (Generieke Poort Instructie)

Alle buitendienst medewerkers en experts bezitten het certificaat GPI (Generieke Poort Instructie). Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd.

Het doel: een hoger veiligheid bewustzijn niveau en meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats.

De Generieke Poortinstructie moet veilig gedrag op de bouwplaats verder verbeteren. Jaarlijks wordt een herhaling gedaan waardoor iedereen up to date blijft over de laatste veiligheidsontwikkelingen.

VCA

Al onze meetspecialisten zijn persoonlijk VCA gecertificeerd en op de hoogte over de regelgeving en het veilig uitvoeren van hun werkzaamheden op uw bouwproject.

VCA logo
DVP (digitaal veiligheidspaspoort)​

DVP (digitaal veiligheidspaspoort)

Onze experts beschikken naast het VCA paspoort ook over een digitaal veiligheidspaspoort waarmee gewerkt mag worden op, langs en om het spoor.

Met deze onderscheiding kunnen wij een nog completer totaalpakket bieden op uw projecten.

Erkend leerbedrijf

Wij onderstrepen het belang van het opleiden van jonge mensen voor het vak. Daarom zijn wij een erkend leerbedrijf.

Wil jij weten welke stageplekken wij aanbieden? Kijk dan op onze vacature pagina.

Erkend leerbedrijf logo