Bouw-, civiele en infraprojecten kunnen invloed hebben op de omgeving. Voorafgaand aan de werkzaamheden is het verstandig om een bouwkundige opname te maken, ook wel bekend als “rapport belendingen of nulmeting”. Dit voorkomt discussies over schade en gebreken als gevolg van een bouwactiviteit. 

4RISK legt alle relevante gebreken en schades vast met foto’s en begeleidende teksten en stelt een rapport op dat voldoet aan de NIVRE kwaliteitseisen. De bouwkundige opname voorkomt discussies met omwonenden over bestaande scheuren en gebreken.

Bouwkundige her-eindopname:

Bij overname van de bouwwerkzaamheden door een andere partij kan het juridisch belangrijk zijn om de status van de omgevingsobjecten opnieuw te laten vastleggen door middel van een heropname door 4RISK. Dit voorkomt onduidelijkheid over het moment waarop geclaimde gebreken zijn ontstaan.

De eindopname is juridisch belangrijk om na afronding van het project geen onverwachte schadeclaims te ontvangen die niet aan de uitgevoerde werkzaamheden kunnen worden toegeschreven. Tijdens de her-eindopname worden alle objecten die bij de vooropname zijn opgenomen volledig geïnspecteerd. Eventuele verschillen met de vooropname worden opnieuw beschreven en gefotografeerd. Nieuwe gebreken worden ook vastgelegd en gerapporteerd.

Wilt u meer weten over bouwkundige opnames? Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan per e-mail via offertes@4risk.nl.