Expertises

Bouwkundige opname

Bouwkundige opname

Communicatie

Geodesie / Landmeetkundige

Inclinometingen

Scheurmetingen

Zakbakenmetingen

Lintvoegmetingen

Deformatiemetingen

Monitoring

Geluidsmetingen

Verhuur equipment

Waterspanningsmetingen

Trillingsmetingen

Grondwatermonitoring