Bij het heien van palen en het aanbrengen/verwijderen van damwanden komen schadelijke trillingen vrij voor omgevingsobjecten. Het is verstandig om vooraf het effect van deze trilling gevoelige werkzaamheden te onderzoeken en de mogelijke schadelijke trilling risico’s in kaart te brengen. 

De verwachte maximale trillingen worden getoetst aan de richtlijnen van de Stichting Bouw Research (SBR). Er zijn drie SBR-richtlijnen: 

  • SBR A Schade aan gebouwen door trillingen, 
  • SBR B Hinder voor personen,
  • SBR C Storing aan apparatuur. 

De SBR A is het meest toegepast om schade aan panden/omgevingsobjecten te voorkomen. 

Voor metingen van trillingen tijdens bouw-sloopwerkzaamheden en zwaar transport maakt 4RISK gebruik van VIBRA+ trillingsmeetsystemen. Deze metingen worden getoetst aan de SBR-richtlijn A om te beoordelen of de geconstateerde trillingen schadelijk zijn voor omliggende gebouwen en objecten. De metingen kunnen zowel bemand als onbemand worden uitgevoerd. Indien gewenst kunnen metingen ook worden uitgebreid volgens SBR-richtlijn B en SBR-richtlijn C. Als wordt voldaan aan de trillingscriteria volgens SBR, is de kans op schade als gevolg van deze werkzaamheden minimaal, behalve bij zettingsschade.

Trillingsmetingen worden voornamelijk uitgevoerd bij heien van funderingspalen, in-uittrillen van damwanden, sloopwerkzaamheden, graafwerkzaamheden, transport en gebruik van zwaar materieel en overlast van verkeersdrempels.

Trillingsprognose
Onze praktijkanalyse, rekenmethodiek en betrouwbare database van trillingsmetingen worden gebruikt om trillingspredictie op te stellen door onze zusteronderneming IFCO.

Met de trillingsprognose kunnen het materieeltype en de bouwwijze hierop worden afgestemd om onnodige schade, faalkosten en imagoschade te voorkomen. De trillingspredictie wordt vaak als onderdeel van de risicoanalyse gebruikt. Trillingsprognose wordt uitgevoerd bij heien van funderingspalen, in-uittrillen van damwanden, sloopwerkzaamheden, graafwerkzaamheden en overlast van verkeersdrempels. Lees meer over trillingsprognose op de website van onze partner IFCO.  

Wilt u meer weten over trillingsmetingen en trillingsprognose? Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan per e-mail via offertes@4risk.nl.