Vaak brengen bouw en/of sloopactiviteiten geluidshinder met zich mee. Sinds 2012 stelt het bouwbesluit onder art.8.4 grenzen aan het produceren van geluidsoverlast. Op basis van deze regelgeving kan het bevoegd gezag grenzen stellen aan het bouw en/of slooplawaai. Voor het verkrijgen van een bouwvergunning kan 4RISK akoestisch onderzoek doen naar de geluidsbelasting vanwege bouwwerkzaamheden in een woonomgeving. 

Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat niet wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden, dan is het mogelijk op basis van het 4RISK akoestisch onderzoeksrapport een ontheffing aan te vragen.

Geluidsmonitoring

Volgens het bouwbesluit 2012 art. 8.4 dient op aangeven van bevoegd gezag en/of voorgeschreven bestek tijdens het produceren van bouw- slooplawaai te worden voldaan aan de richtlijnen die zijn opgenomen de rapportage ‘Circulaire bouwlawaai 2010’. De experts van 4RISK kunnen het monitoren van geluid in de vorm van omgevingsmanagement verzorgen. Door het uitvoeren van een geluidsmonitoring wordt zorgvuldige informatie verkregen in relatie tot de geluidgrenswaarden en hinderbeleving. Hiermee kan worden aangetoond of er voldaan wordt aan de grenswaarden die zijn opgesteld in een ontheffing.

In de volgende tabel zijn de geluidgrenswaarden voor bouw- en slooplawaai aangegeven die gelden op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur op de gevels van woningen, zie ook artikel 8.4 van Bouwbesluit 2012. Buiten deze werktijden dient er boven een geluidsbelasting 60 dB(A) een ontheffing te worden aangevraagd op basis van een geluidspredictie. 4RISK kan deze metingen verzorgen met klasse 1 geluidsmeetapparatuur om het bouwlawaai te meten en rapporteren. De geluidsapparatuur verstuurd via e-mail dagelijks een statusrapport naar alle betrokkenen, met hierin de gemeten waarden en een alarm e-mail wanneer het gemeten geluid boven de kritische grenswaarden komt.

Dagwaarde Onbeperkt > 60 dB (A) > 65 dB (A) > 70 dB (A) > 75 dB (A) > 80 dB (A)
Maximale Blootstelling Onbeperkt Max.50 Dagen Max.30 Dagen Max.15 Dagen Max.5 Dagen 0 dagen

Ook bij evenementen, verkeer en industrielawaai kan door 4RISK de geluidshinder worden gemeten.

Geluidsprognose

Onze praktijkanalyse, rekenmethodiek en betrouwbare database van geluidsmetingen worden gebruikt om geluidspredictie op te stellen door onze zusteronderneming IFCO. Lees meer over geluidsprognose op de website van onze partner IFCO.  

Wilt u meer weten over geluidsmetingen en geluidsprognose? Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan per e-mail via offertes@4risk.nl.