Deformatiemetingen worden gebruikt om het risico van verzakking van omgevingsobjecten tijdens bouwactiviteiten te beheersen. Deze metingen worden uitgevoerd in verticale en/of horizontale richting (XYZ). 

Voorafgaand aan de bouwactiviteit voert 4RISK nauwkeurige nul deformatiemetingen uit om de exacte positie van gebouwen en objecten te bepalen. Bij herhaalde metingen wordt gekeken naar eventuele veranderingen ten opzichte van de nulmeting. Het monitoringsplan vormt de basis voor deze herhalingsdeformatiemetingen. Deformatiemetingen zijn op drie verschillende methodes uit te voeren door middel van een Robotic Total Station, Liquid levels of handmatig. Het type meting wordt bepaald op basis van de omgeving en het risico.

Handmatig

Verticale metingen worden uitgevoerd met een optisch-elektronisch waterpasinstrument, terwijl meetbouten in omgevingsobjecten worden geplaatst en ingemeten ten opzichte van vaste referentiepunten (prisma’). 

Robotic Total Station

Voor continue monitoring van zetting en verplaatsing van omgevingsobjecten tijdens bouwwerkzaamheden kan de inzet van Robotic Total Stations (RTS) worden gebruikt. Deze stations meten automatisch de meetpunten op objecten (prisma’s) en de resultaten zijn real-time online beschikbaar. Bij overschrijding van zettings- en verplaatsingswaarden wordt er een alarmsysteem geactiveerd en wordt het beheersplan in werking gesteld.

Liquid level

De relatieve deformatiemetingen worden uitgevoerd om onderlinge verticale verplaatsing, mogelijke zetting vast te stellen tijdens. Met ons Liquidlevel meetsysteem kan de verplaatsing stapsgewijs worden bewaakt. U kunt dit proces op afstand via een inlog op uw computer volgen. Onder normale omstandigheden kan met onze apparatuur een nauwkeurigheid van 0.50 of + 0.50 mm per instrumentopstelling worden gerealiseerd.

Naast deformatiemetingen biedt 4RISK ook andere diensten aan, zoals:

  • waterpassingen, 
  • hoogtemetingen, 
  • terreinmetingen, 
  • kadastrale metingen, 
  • bouwmetingen, 
  • profielmetingen, 
  • GPS-metingen, 

Wilt u meer weten over deformatiemetingen? Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan per e-mail via offertes@4risk.nl.