Naast het uitvoeren van verschillende monitoring door 4RISK zijn er ook mogelijkheden om hoogwaardige en innovatieve meetsystemen bij ons te huren om zelf in te zetten voor monitoring.

De meetsystemen kunnen bij ons opgehaald worden of naar u toe worden gezonden.

Voor gebruik van onderstaande meetsystemen is er een stukje begeleiding en/of training nodig. Daarnaast zal er voor sommige meetsystemen bepaalde software aangeschaft moeten worden om de rapportage van de meting te kunnen realiseren.  Uiteraard biedt 4RISK  u ook de mogelijkheid om aan de hand van de door u verzamelde meetgegevens de uiteindelijke rapportage op te stellen.

De metingen die uitgevoerd worden met de genoemde meetsystemen kunnen stuk voor stuk ook uitgevoerd worden door een meettechnicus van 4RISK.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze expertise.

Hieronder ziet u welke systemen gehuurd kunnen worden en wat de verschillende mogelijkheden zijn.

Trillingsmeter
Het trillingsmeetsysteem VIBRA-+ is ontwikkeld door onze zusteronderneming Profound. Deze systemen maken het mogelijk om te meten volgens de DIN- of SBR-richtlijnen en de resultaten uit te werken. Het systeem is uitgerust met e-mail berichtgeving. Dit betekent dat er zowel alarmmeldingen als dagelijkse statusupdates met een numerieke samenvatting van de gemeten trillingen verstuurd worden. Deze e-mails kunnen naar één of meerdere personen worden gestuurd. Het systeem is gebruiksvriendelijk en derhalve voor een ieder gemakkelijk hanteerbaar. Optioneel is de monitoring online te volgen.

Als de meetsystemen op het lichtnet zijn aangesloten, kan er over het algemeen minimaal 4 weken worden gemeten zonder de systemen uit te lezen. In sommige gevallen kan dit zelfs uitkomen op 6 en 8 weken.

Wanneer de meetsystemen niet op het lichtnet zijn aangesloten, is het aan te raden de batterijenelke 2 tot 4 weken te vervangen.


Accessoires
Om de trillingsmeting uitgebreider uit te voeren, is het ook mogelijk om de volgende accessoires te huren:

 • Alarmlamp
 • Geofoon conus
 • Voetplaat
 • Verlenghaspel
 • Beschermingskast

 

De trillingsmeter kan ook worden voorzien van online monitoring. Deze tool stelt u in staat de trillingen 24/7 direct online te monitoren. U kunt de trillingswaarden direct op uw computer, tablet of smartphone bekijken.

Het is ook mogelijk om deze gegevens direct te delen met de opdrachtgever, hoofdaannemer of sloopwerker. Via onze website is het mogelijk in te loggen om de online monitoring te starten.

Onze meettechnici kunnen de trillingsmetingen ook bemand of onbemand voor u uitvoeren. Klik hier voor meer informatie over trillingsmetingen.

 


Geofoon conus
Een geofoon conus wordt gebruikt voor het meten van bodemtrillingen beneden het maaiveld.

De geofoon conus wordt met een slang aangesloten op het VIBRA-+ meetsysteem. In plaats van een sensor aan uw pand gaat deze conus in de grond om de trillingen in de bodem te meten die vrijkomen bij de bouwwerkzaamheden.


Geluidsmeter Norsonic
U kunt gebruik maken van onze geluidsmeter Norsonic Nor 131. Deze geluidsmeter moet aan de buitengevel van een pand bevestigd worden, waarna de geluidssterktes continu gemeten kunnen worden. Per geluidsmeter wordt het geluid op één punt tegelijk geregistreerd.

De geluidsmeter e-mailt dagelijks een rapportage, waarin onder andere het gewogen geluiddrukniveau LAeq staat gepresenteerd.

 

 

Geluidsmetingen
Onze meettechnici kunnen de geluidsmeting ook bemand of onbemand voor u uitvoeren. Klik hier voor meer informatie over geluidsmetingen.

 


 

Waterspanningssensoren / BAT-sensoren
Bij het aanbrengen van een zware belasting op het maaiveld worden water en lucht in de ondergrond weggedrukt.

Bodems bestaan uit meerdere lagen met verschillende grondsoorten waardoor er naast stabiele ook slappere bodems bestaan.

In elke bodemsoort zullen het water en de lucht anders reageren. Een waterspanningssensor meet de waterspanning in de ondergrond waardoor verzakkingen en verschuivingen van de grond of objecten kunnen worden voorkomen.

4RISK biedt u de mogelijkheid waterspanningssensoren (ook wel BAT-sensoren genoemd) te huren, zodat u de meting zelf kunt uitvoeren en zakkingen kunt voorkomen.

 

 

Waterspanningsmetingen
Onze meettechnici kunnen de waterspanningsmetingen ook voor u uitvoeren of u adviseren over de toelaatbare overspanningen. Klik hier voor meer informatie over waterspanningsmetingen.

 

 


 

Specht / Houtprikker
De specht, ook wel houtprikker genoemd wordt gebruikt voor het objectief beoordelen van de kwaliteit van funderingshout en andere houttoepassingen.

Door de meetpen van de specht in het te onderzoeken hout te drukken, kunt u de indringing van het hout nauwkeurig in milimeters meten.

Daarmee wordt een indicatie van de hardheid en de kwaliteit van het hout afgegeven.

De specht wordt veel gebruikt door funderingsspecialisten en duikbedrijven en is bestand tegen water en vuil. Het systeem kan hierdoor zowel boven als onder water  én  in vochtige (kruip)ruimtes gebruikt worden.

Voordelen:

 • Voldoet aan de richtlijn SBR CURNET/F3O en het VROM protocol;
 • Metingen zijn te vergelijken met protocollen en andere referentietabellen;
 • Bestand tegen water en vuil en onderwater te gebruiken;
 • Snel en nauwkeurig prikgegevens verzamelen;
 • Wordt geleverd met kalibratiecertificaten (conform F3O richtlijn);
 • Zeer nauwkeurig en goed reproduceerbaar dankzij de minimale terugslag.
 • De specht wordt geleverd in een robuuste (beschermings)koffer.

 

 

Funderingsonderzoek
De meettechnici van onze zusteronderneming IFCO kunnen de meting ook voor u uitvoeren.

Zie voor meer informatiefunderingsonderzoek van onze zusteronderneming IFCO.

Wilt u meer weten of advies inwinnen over het huren van meetapparatuur? Neem contact  met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan via offertes@4risk.nl.