De communicatie voor de uitvoering van een project naar belanghebbende in de omgeving is voor de voortgang en betrokkenheid van het project vaak een belangrijk punt. Voorafgaande aan de werkzaamheden kunnen de belanghebbenden geïnformeerd worden door 4RISK over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden. In de communicatie welke specifiek word afgestemd op de situatie wordt duidelijk gemaakt dat dit te maken heeft met het voornemen om een project te gaan uitvoeren. Afgestemd met onze opdrachtgever word de informatie over het project wordt hierbij verstrekt. Aangegeven wordt, wie welke werkzaamheden gaan uitvoeren en wat de aangeschrevenen kunnen verwachten. Ook wordt aangegeven welk tijdpad gevolgd wordt en waar aangeschrevenen eventuele vragen omtrent het project kunnen stellen.

De daadwerkelijke communicatie en verzending van de communicatiebrief geschiedt altijd in overleg met onze opdrachtgever.

Wilt u meer weten over de communicatie op een project neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.