Onttrekken van grondwater voor een bouwactiviteit met als gevolg een grondwaterstandverlaging, kan nadelige effecten hebben op de omgeving. 

Het verzakken van ‘op staal’ gefundeerde panden, de aantasting van houten paalfunderingen door (tijdelijke) droog stand, verzakkingen van het maaiveld of wegen, de verplaatsing van bodemverontreinigingen en droog stand van beplanting en gewassen, is hierdoor niet uitgesloten. 

In verband met het afsluiten van een bemalingsvergunning dient er over het algemeen eerst een bemalingsadvies te worden opgesteld omtrent de omvang van de onttrekking. Aan de hand van dit bemalingsadvies kan door onze partner IFCO een monitoringsplan worden opgesteld, tevens kan de uitvoering van dit plan worden verzorgd. Aan de hand van de gestelde criteria monitort 4RISK de grondwaterstanden middels peilbuizen. Op elk gewenst moment of wanneer er een overschrijding van de grenswaarde wordt bereikt, zal 4RISK u direct informeren.

Door 4RISK worden de peilbuizen conform de daarvoor geldende richtlijnen geplaatst, ingemeten in NAP en indien nodig afgewerkt met een straatpot.

De monitoring van peilbuizen kan zowel handmatig als automatisch worden verzorgd. De resultaten worden na afloop van de meting in tabelvorm met grafieken gepresenteerd. Automatische metingen kunnen realtime in een online omgeving worden gevolgd.

Wilt u meer weten over grondwatermonitoring? Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan per e-mail via offertes@4risk.nl.