Hellingsmetingen, ook bekend als inclinometingen, worden gebruikt om horizontale verplaatsingen in de ondergrond te detecteren. Deze verplaatsingen kunnen schade veroorzaken aan gebouwen en boven- en ondergrondse infrastructuur, zoals wegen, dijken, kabels en leidingen. Door middel van hellingmetingen meten we of er daadwerkelijk verplaatsing optreedt en hoeveel deze verplaatsing bedraagt.

Bij een inclinometingen wordt altijd een nulmeting uitgevoerd. Voorafgaand aan risicovolle werkzaamheden wordt deze meting twee keer uitgevoerd om eventuele afwijkingen te controleren. Na bepaalde risicovolle werkzaamheden wordt een herhalingsmeting uitgevoerd. Als er verplaatsing wordt vastgesteld, moet de opdrachtgever beoordelen welke risico’s verbonden zijn aan de betreffende verplaatsing. Inclinometingen kunnen worden uitgevoerd in de bodem of aan een damwand.

Bij metingen in de bodem worden speciale verticale meetbuizen in de grond geboord. Nadat de meetbuizen zijn geplaatst, voert onze meettechnicus de meting uit met behulp van een inclinometer. Dit systeem wordt met een kabel in de buis gebracht, waarna de meting plaatsvindt op vooraf bepaalde meetintervallen (0,5 meter of 1 meter). Het meetsysteem geeft aan of er verschillen zijn ten opzichte van de nulmeting of eerdere metingen.

Inclinometingen kunnen ook worden uitgevoerd aan een damwand om te bepalen of deze is gebogen door verplaatsingen in de bodem. Vierkante stalen kokerprofielen worden aan de damwand gelast voordat deze wordt ingetrild. Nadat de damwand op zijn plaats is gebracht, voert onze meettechnicus de meting uit door de inclinometer met behulp van een kabel in de betreffende koker te laten zakken. Op vooraf bepaalde meetintervallen (0,5 meter of 1 meter) wordt de meting uitgevoerd, waarna het meetsysteem aangeeft of er verplaatsing is ten opzichte van eerdere metingen.

Na de meting leest de meettechnicus de resultaten uit op kantoor en rapporteert deze aan u. De plaatsing van buizen en kokers wordt meestal door de opdrachtgever zelf verzorgd, maar 4RISK kan deze service ook aanbieden indien gewenst.

Wilt u meer weten over inclinometingen? Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan per e-mail via offertes@4risk.nl.