De monitoringsexperts van 4RISK B.V. en de Geotechnische Adviseurs van IFCO Funderingsexpertise B.V. delen de kennis en kunde en zorgen voor een integrale aanpak voor het bouwrijp maken van ondergrond voor vele bouwprojecten. 

“Door een nauwe en integrale samenwerking tussen IFCO B.V. en 4RISK B.V. kunnen we op tijd schakelen indien er afwijkingen ontstaan in de meetresultaten en/of signalering- en/of grenswaarden worden bereikt en hiermee voorkomen we faalkosten”, aldus Johan van den Berg.

De afgelopen drie jaar zijn wij met onze bedrijven IFCO – 4RISK steeds meer gaan samenwerken wat ons in 2023 brengt tot een duidelijke strategie. 

IFCO, een onafhankelijk bureau dat ontwerpt, onderzoekt en adviseert. We zorgen voor toekomstbestendige oplossingen waar naast maakbaarheid ook duurzaamheid en circulaire economie in de projecten wordt geïmplementeerd. Wij richten ons op het advies en ontwerp van bijvoorbeeld bouwkuipen, kademuren, paalfundaties, zetting- en stabiliteitsanalyses, bemalingsadviezen, trillings- en geluidsprognoses, inbrengbaarheidsanalyses, omgevingsbeïnvloedingsanalyses en monitoringsplannen.

4RISK pakt de rol van omgevingsrisicomanagement volledig op zich en verzorgt alle monitoring op de projectlocaties door Nederland, België en Duitsland. Denk hierbij aan de bouwkundige opnamen omgevingsobjecten, deformatiemetingen XYZ, trillingsmetingen, scheurmetingen, inclinometingen, grondwatermonitoring en woonwagenexpertise. Met een team van enthousiaste bouwkundige opname experts, landmeters, monitoringsspecialisten en projectleiders bedienen wij de klant op de projectlocaties. De afgelopen 30 jaar hebben wij ten slotte geconstateerd dat de meest lastige vraagstukken zich ondergronds bevinden waarbij wij met de samenwerking in de geotechniek op een juiste manier kunnen adviseren in het omgevingsrisicomanagement en de monitoring. 

Wij delen graag onze kennis en kunde met onze partners en opdrachtgevers om zo tot een goed betrouwbaar, economisch, maar ook duurzaam en circulair advies of ontwerp te komen.

Bijvoorbeeld binnen het project Kreekrijk in Assendelft voorziet zusterbedrijf 4RISK B.V. de monitoring (deformatiemetingen “Hidden Point” en inclinometingen) van een hoge druk transportleiding en IFCO doet de analyses van de monitoringsresultaten. 

Zin om met ons van gedachten te wisselen over omgevingsrisico’s, mogelijke monitoring op uw (bouw)projecten of andere uitdagingen en (ontwerp)vraagstukken? Meer weten over onze strategie en aanpak voor een totaalpakket van A tot Z? Neem contact met ons op via 085 5000 444 of stuur uw aanvraag naar offertes@4risk.nl.