De gemeente Goeree-Overflakkee heeft 4RISK opdracht gegeven voor de meervoudige onderhandse aanbesteding in het kader van het “Masterplan Havens”, waarbij per haven bouw- en civieltechnisch onderzoek wordt gedaan naar de constructieve staat van de kademuren en kerkgrachten. 

Trots zijn we op de getekende 2-jarige raamovereenkomst. Ons team van experts is meteen gestart met het onderzoek en monitoring in verschillende havens van de Gemeente Goeree-Overflakkee. 4RISK beoordeelt en voert onafhankelijk, feitelijk en accuraat de vooronderzoeken van kadeconstructies en monitoring uit. Op het geotechnisch advies zijn onze kernwaarden bekwaam, betrokken en betrouwbaar van toepassing. 

Wilt u meer weten over onze gespecialiseerde expertise gericht op geotechnisch advies, bouw- en civiel technisch onderzoek en monitoring? Neem contact met ons op of stuur uw aanvraag naar offertes@4risk.nl.