In 2014 en 2015 ging het met enkele enorme hoosbuien in Nieuwendijk flink mis. In een paar uur tijd viel daar 100 millimeter water. Het riool kon dat niet aan zodat straten en zelfs huizen blank kwamen te staan. De grootste problemen ontstonden in de oude kern van het dorp. Daar zijn geen sloten maar wel veel woningen. De woningen zijn niet onderheid en daarom verzakt. Het water stond daar soms wel een halve meter hoog.

Elf straten in het dorp krijgen nu over een lengte van anderhalve kilometer een rioolbuis die met een doorsnee van een meter twee keer zo groot is als de huidige. Maar dan nog is er volgens projectleider Corné Mudde geen garantie dat het goed gaat bij zware regen. ,,Daarom is over een lengte van 65 meter een bergbezinkleiding van 2 meter aangebracht. Die kan 200.000 liter aan en vangt de eerste hoos op als het riool het toch niet helemaal aankan. Gaat het ook dan nog te hard, dan loopt het water over een drempel de singel in. Er komt nog een verbindingsvijver bij de nieuwbouwwijk Westerlei en zo wordt het water afgevoerd richting de Merwede.’’

Het vergroten van het riool is slechts een van de tientallen maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de overlast bij hoosbuien beperkt blijft. Voor heel Werkendam is daar een bedrag van 20 miljoen euro voor uitgetrokken. De gemeente betaalt daarvan een deel en Waterschap Rivierenland het andere deel. Andere maatregelen zijn het graven van vijvers zodat er meer oppervlaktewater is om het regenwater op te vangen, het vernieuwen van duikers en het beter schoonhouden van sloten voor een betere doorstroming.

Op maaiveldniveau zijn er ook aanpassingen. Mudde: ,,De straten komen na vernieuwing van de riolering wat lager te liggen. Met hogere stoepranden loopt het water minder snel de tuinen en de huizen in. Ook het Oslopark laten we wat zakken. Je kunt beter nat gras hebben dan nat laminaat. Een nieuwe, wat grotere hoofddrainage zorgt voor een betere afvoer van het grondwater.’’

De werkzaamheden aan het riool zijn zonder grote tegenslagen eind 2017 klaar.

Week 23 Peilbuissensoren

Week 24 Trillingmeters

Deze week hebben wij voor de aannemer diverse trillingsmeters geplaatst in de omgeving waar rioleringswerkzaamheden gaan plaats vinden. Als mogelijke trillingen te hoog worden wordt de aannemer op de hoogte gesteld zodat schade aan de omgeving kan worden voorkomen. De trillingsmeters zullen met de werkzaamheden worden mee verplaatst.

Week 26

Vorige week is in de Vijverstraat een bergbezinkleiding aangelegd. Deze week wordt gestart met het vervangen en vergroten van de riolering in de aansluitende straten.

Ook was de pers uitgenodigd om zich bij te laten praten over de voortgang van de werkzaamheden en werd ook afgedaald in het riool om foto’s te maken.

Week 35

Tijdens het vervangen van een riolering is een waterleiding gesprongen aan de Julianaweg. Tijdens de operatie knapte de waterleiding en spoot het water metershoog de lucht in. De bewoners in de omgeving zaten hierdoor helaas een ochtend zonder water. De lek is snel gedicht waarna de bewoners weer toegang hadden tot hun watervoorziening.