In het centrum van Zevenbergen zal de haven die in begin jaren ’70 is gedempt weer worden opengebroken. Ook zullen de werkzaamheden plaatsvinden aan de Markt, de Molenstraat en de Stoofstraat.

In opdracht van de gemeente Moerdijk voeren wij in voorbereiding van het project en ook tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden door de aannemerscombinatie verschillende monitoringsactiviteiten uit. Hiermee voorkomen we risico’s en eventuele schade aan de omgeving. Door goede communicatie met alle betrokken partijen (aannemerscombinatie, omwonenden, eigenaren, winkeliers en gemeente) is er duidelijk wat er gebeurt en wie waarvoor verantwoordelijk is.


Haven: 
Het water komt terug.
Markt: De Markt is de huiskamer van Zevenbergen. Het plein krijgt meer eenheid in bestrating, meer terrassen en wordt zoveel mogelijk autovrij. Aan de andere zijde, bij de kerken, komt meer ruimte voor gezellige evenementen. Ook krijgt de weekmarkt hier een plek.
Molenstraat: De kop van de Molenstraat/Doelstraat, grenzend aan de Markt, krijgt een supermarkt met daarboven appartementen. Er komt een parkeergarage voor de bewoners en de klanten van de supermarkt.
Stoofstraat: Aan het begin van de haven, waar de Stoofstraat op de haven uitkomt, komt in de toekomst een gebouw met appartementen en op de begane grond voorzieningen. Onderin het gebouw komt een parkeergarage voor de bewoners.

4RISK wint Europese aanbesteding
4RISK zal verantwoordelijk zijn voor de monitoringswerkzaamheden om schade in de omgeving van het project te voorkomen. Alle panden, woningen en winkels worden door ons bouwkundig opgenomen om de huidige staat van de belendingen te bepalen. Na het uitvoeren van de bouwkundige opnamen wordt een risicoanalyse opgesteld waaruit een monitoringsplan opgesteld wordt.

Het monitoringsplan is de basis van onze diensten tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden door de aannemerscombinatie.

Hieronder vindt u een klein verslag van onze werkzaamheden van week tot week:

2019 Week 2 t/m 10
De laatste bouwkundige opnamen van de omliggende panden aan de Molenstraat en Noord- en Zuidhaven worden uitgevoerd voordat de werkzaamheden van de aannemer gaan starten. Tevens hebben wij de eerste herhalingsmeting aan alle meetpunten in het werkgebied uitgevoerd.

2018 Week 33 t/m 50 – Deformatiemetingen
Als onderdeel van de monitoringswerkzaamheden voeren wij deformatiemetingen uit. Wij zullen hierbij 1 à 2 kleine roestvrijstalen meetboutjes in de voor- en/of zijgevel van een pand plaatsen. Wij verwachten hier binnen een paar weken mee klaar te zijn. Met behulp van een deformatiemeting kunnen wij tijdens de uitvoering van werkzaamheden eventuele hoogteverschillen meten aan de verschillende omliggende panden.

2018  Week 32 t/m 50 – Opname diverse panden
In de omgeving van de Haven en de Molenstraat worden de panden die in de invloedssfeer van de werkzaamheden liggen opgenomen.

2018  Week 24 – Opname panden i.v.m. proefsleuf
Tussen de Noordhaven 144 en Zuidhaven 171, zal ter hoogte van de Hema een proefsleuf worden gegraven. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting half juni gaan beginnen.

Ook zal er een bouwkundige opname worden gedaan van de panden in de omgeving. Het gaat voor nu om één proefsleuf, afhankelijk van de resultaten kan worden besloten om een tweede sleuf te graven.

2018 Week 23 – Start opname panden i.v.m. sloop Vrijbuiter
De volgende stap is het slopen van De Vrijbuiter. Tussen 4 en 8 juni zal er een bouwkundige opname worden gedaan van de panden in de omgeving. De bewoners van deze panden worden daarover per brief geïnformeerd.

Informatiecentrum Zevenbergen
Aan de Zuidhaven 43 is een informatiecentrum gevestigd.

Je kunt hier terecht voor vragen, kaarten, brochures én een gedetailleerde maquette van de centrumontwikkeling.

Enkele links met actuele informatie over de centrumontwikkeling:

www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl

www.facebook.com/centrumontwikkelingzevenbergen